header image
 

Handelsbetingelser

Hvorfor nu det:

Handelsbetingelser er noget vi er nødsaget til at have, for at kunne tilbyde aftenskolekurser, og for at kunne opkræve betaling for dem.

Virksomhedsoplysninger:

Kor Takt og Tone, cvr. 26029341

Kontaktoplysninger:

Kor Takt og Tone

Tryggevældevej 56

2700 Brønshøj

e-mail: kasserer@kortaktogtone.dk

Hjemmeside: www.kortaktogtone.dk

Priser:

Kursusprisen er anført ved de enkelte hold.
Der tilbydes nedsat pris for kursister, der opfylder betingelserne for PEA tilskud, som de er beskrevet på hjemmesiden og henholdsvis København Kommunes og Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

PEA tilskud administreres udelukkende for kursister med bopæl i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Betingelserne for dokumentation fremgår af hjemmesiden under PEA.

Betaling:

Betaling vil normalt blive faktureret via e-mail og kan betales ved bankoverførsel som angivet i opkrævningen. Aftenskolens bankforbindelse er Danske Bank, konto 1551-4776077887.

Afmelding:

Fortryder du din tilmelding, kan tilbagebetaling finde sted indtil 14 dage før kursusstart.
Manglende betaling er ikke gældende som afmelding.

Aflysning af hold:

Hvis et hold bliver aflyst pga. for få tilmeldinger, undervisers forfald eller af lignende årsag vil indbetalt kursusgebyr blive tilbagebetalt.

Forbehold:

Vi tager forbehold for ændringer i undervisningsplanen, f.eks. skift af underviser, udsættelse af kursusstart, flytning af undervisningssted m.m. samt eventuelle trykfejl. I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning.
Hvis kurset/arrangementet efter holdstart må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.