header image
 

Indmeldelsesblanket

Indmeldelse i koret

Når du får lyst til at være en del af koret, gerne efter at have deltaget i et par øveaftner, udfylder du blot indmeldelsesblanketten nedenfor, og mailer den til os ved at trykke på send knappen.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din fødselsdag/cpr (skal udfyldes)

  Din adresse (skal udfyldes)

  Evt. adresse linje 2

  Dit postnummer/By (skal udfyldes)

  Din kommune (skal udfyldes)

  Dit mobil nummer (bør udfyldes)

  Evt. øvrige telefonnumre

  Din mailadresse (skal udfyldes)

  Eventuel besked

  This site is protected by reCAPTCHA
  and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  PEA tilskud

  Kun for deltagere med folkeregisteradresse i Københans eller Frederiksberg Kommune!

  Hvis du bor i København eller på Frederiksberg og er berettiget til kommunalt tilskud efter reglerne om “Tilskud til særlige grupper (PEA tilskud)”, vil vi bede dig udfylde formularen på siden om PEA tilskud, udskrive og underskrive den, og efterfølgende sende den til korets kasserer sammen med den nødvendige dokumentation.

   

  Derfor skal vi kende dit cpr-nummer

  Hvis du bor i Københavns Kommune, behøver du kun at opgive din fødselsdato, hvis du bor udenfor Københavns Kommune, skal du opgive fuldt cpr-nummer.

  Årsagen er, at Kor Takt og Tone er en aftenskole, og dermed underlagt loven om folkeoplysning. Ved at være det, får vi støtte til vores lærerlønninger gennem Københavns Kommune. Københavns Kommune får derefter mellemkommunal refusion fra deltagernes hjemkommuner. Ordningen er beskrevet i nedenstående, som er taget fra Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltnings hjemmeside.

   

  Retningslinjer for støtte til Folkeoplysende undervisning

  Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav for indberetning af udenbys deltagere. Aftenskolerne skal indhente cpr-nummer for udenbys deltagere. Cpr-nummer skal indberettes til Kultur- og Fritidsforvaltningen senest en måned efter kursusstart. Hvis en aftenskole ikke indberetter udenbys deltagere efter de fastsatte regler, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen stille yderligere anvisninger i bero, indtil indberetningen er sket. Udenbys deltagere er deltagere fra andre kommuner. Aftenskolerne skal indberette alle deres udenbys deltagere til Kultur- og Fritidsforvaltningen senest en måned efter kursusstart. Københavns Kommune sender herefter en regning til deltagernes hjemkommune, der betaler udgifterne forbundet med deltagelsen på kurserne.

  Du kan læse hele Folkeoplysningsloven her. Bestemmelsen om personnummer står i § 43, stk. 5.